Teléfonos:  647 961 946

 

 

Certascan.com

Volta a l'Estany Blanc per la Cresta
  • Desnivell: +1140 m., -525 m.
  • Horari: 6.45 h.
  • Dificultat: **** BD sup., passos de IVº Aquest es tracta realment d'un itinerari que combina l'escalada.
  • Época: Des de mitjans de juny fins les primeres nevades a finals de novembre

És un magnífic recorregut per crestes granítiques d'extraordinària qualitat. El recorregut resseguint el fil de la cresta es més difícil que el que volta al llac de Certascan i aquí es fa imprescindible l'ús de la corda per poder superar-la. La dificultat és més mantinguda en el IIIº i trobarem passos de IVº. L'horari és molt elàstic i dependrà dels trams en que fem ús de la corda.

 La descripció complerta del recorregut la teniu a la guia Certascan de Ed. Sua, escrita per Alejandro Gamarra