Teléfonos:  647 961 946

 

 

Certascan.com

25 Travessa dels 11 llacs Romedo, Guiló, Colatx, Senó, etc.

  • Desnivell: +-690 m.
  • Horari: 5.35 h.
  • Dificultat: ** Camins molt planers i amb poc desnivell, si bé haurem de buscar l'itinerari, ja que els senders quan existeixen són molt poc marcats. Fotos 14.
  • Época: Des de mitjans de juny fins les primeres nevades a finals de novembre

Si l'itinerari 24 és magnífic, no hi han paraules per descriure aquest recorregut molt més complert i que recorre tots els estanys d'aquesta contrada. Al paisatge relativament endolcit de la zona dels Romedos, oposarem l'indret impressionant, solitari i salvatge dels successius estanys de Guiló que ens aniran apareixent sobtadament.

L'estany Romedo de Baix està aprofitat per produir electricitat i el poden omplir amb l'aigua del llac de Certascan o pujar-la des de la presa de Graus. Per sort, totes aquestes conduccions que comuniquen els llacs estan soterrades i pràcticament no queden restes dels treballs que es van realitzar.

La descripció complerta del recorregut la teniu a la guia Certascan de Ed. Sua, escrita per Alejandro Gamarra