Teléfonos:  647 961 946  

 

 

Seleccionar la imatge per tornar

Accés per la pista a Certascan, 2240 metres
Al fons el Pic de Sotllo, 3077 m.
Foto Anna

rtascan.com